Kort fortalt:

  • Kontrollutvalget skal føre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen. 
  • Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS - VIKUS

Sekretariat for kontrollutvalget i Vestby.
For møtekalender og møtedokumenter lenkes du til VIKUS:

Møtekalender og møtedokumenter kontrollutvalget
 

Kontrollutvalget i Vestby 2019 - 2023

Kontrollutvalget har fem valgte medlemmer med personlige varamedlemmer.

Medlemmer Varamedlemmer
Leder:
Marita Kristiansen (MDG)
Johan Ludvig Brattås (SV)
Nestleder:
Yngve Haugstvedt (H)
Jeton Morina (H)
Inger Heidi Francker (AP) Bjørn Tørmo (AP)
John Arne Kjenn (SP) Inger Randem (SP)
Lars Ivar Dahl (BYGDL) Anne Karine Sørskar (V)