FIKS logo

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Innbyggerne og andre har anledning til å legge fram saker for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Vestby 2015 – 2019

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/personlige varamedlemmer.

Kommunestyrets vedtak 22.05.2017 - følgende ble valgt til Kontrollutvalget:

Medlem og leder: Jeanette Hoel (Frp)  vara Magnus Hem (Frp)
Medlem og nestleder: Lars Johan Rustad (Krf) vara Kristoffer Håkonsen (Krf)
Medlem Ann Tremblay Vølstad (V) vara Torbjørn Mehl (Sv)
Medlem Jeton Morina (H) vara Odd Einar Skaug-Vandraas (H)
Medlem Jon Arne Kjenn (Sp) vara Inger Randem (Sp)


Møtedokumenter kan også hentes opp på Follofiks sine sider - klikk her .


Møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller for kontrollutvalget er tilgjengelig på denne siden.

Møtene i Kontrollutvalget er åpne. Publikum kan ta kontakt på tlf: 959 39 656.

Møtekalender 1. halvår 2019: 23. januar, 06. mars, 24. april, 29. mai
Møtekalender 2. halvår 2019: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2019

Møte i kontrollutvalget 23.01.2019 kl.17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2018

Møte i kontrollutvalget 12.12. 2018. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 5. desember 2018 NB! AVLYST !

Møte i kontrollutvalget 24.10. 2018 NB! AVLYST !

Møte i kontrollutvalget 26.09. 2018 NB! kl. 18.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 06.06 2018 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 18.04. 2018 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 14.03. 2018 NB! kl. 18.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 31.01.2018 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2017

Møte i kontrollutvalget 06.12. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 01.11. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset


Møte i kontrollutvalget 13.09. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 10.05. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 22.03. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Formannskapssalen, rådhuset

Møte i kontrollutvalget 06.03. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Møterom 224 i 2.etg. i Rådhuset

Møte i kontrollutvalget 08.02. 2017 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Son Bryggerhus, Sagaveien 80, Son

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2016

Møte i kontrollutvalget 14.12. 2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 21.11. 2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 14.09. 2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 04.05. 2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 09.03. 2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 27.01.2016 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2015

Møte i kontrollutvalget 09.12.2015 kl. 17.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 11.11.2015 kl. 18.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 26.08.2015 kl. 16.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 19.08.2015 kl. 15.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 24.06.2015 kl. 16.00. Møtet er åpent.
Sted: Vestby rådhus, Formannskapssalen

Møte i kontrollutvalget 05.05.2015 kl. 17.00. Møtet er åpent.

Møte i kontrollutvalget 04.03.2015 kl. 17.00. Møtet er åpent.

Møte i kontrollutvalget 21.01.2015 kl. 15.00. Møtet er åpent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2014

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2013

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2012

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2011

Møteinnkalling, sakspapirer og protokoller, Kontrollutvalget 2010

 
Tips en venn Skriv ut