Det forutsettes at

  • Virksomheten, eller konsernet, er skattepliktig og har forretningsadresse i Vestby kommune.
  • Virksomheten har behov for tilskudd for å dekke omsetningssvikt (som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien). Omsetningssvikt må være begrunnet i pålagt stengning.
  • Virksomheter som inngår i konsern må informere om dette i søknaden. Det ansees som et foretak/konsern hvis det ene selskapet holder majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller ett av selskapene med hjemmel i kontrakt eller vedtekter har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.
  • Det kan søkes om tilskudd for periodene mars-april 2021, mai-juni 2021 og / eller juli-august 2021.
  • Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet eller utilfredsstillende dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke behandles.
  • Virksomheter under konkursbegjæring eller avvikling ikke kan søke.  

Søknadsfrist og søknadsskjema


Søknadsfrist utsettes til 29. september kl 12.00. Avsender er daglig leder eller styreleder. 

Søknadsskjema finner du via denne lenken  

Behandling og tildeling

  • Det legges opp til at formannskapet i Vestby vedtar tildeling i møte 18. oktober.
  • Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen. 
  • Kommunene har betydelig frihet i å tilpasse hvem som får støtte avhengig av lokal situasjon.
  • Regelverket for offentlig støtte gjelder.  

Ønsker du mer informasjon?

Spørsmål og henvendelser knyttet til ordningen sendes til postmottak post@vestby.kommune.no, eventuelt på telefon til spesialrådgiver Oddveig Hallingstad Trovik, tlf 975 73 985.  

Informasjon om øvrige støtteordninger

Det vises til Altinn.no hvor det ligger informasjon om andre støtteordninger det er mulig å søke støtte fra.

Kommunen oppfordrer næringslivet til å søke midler fra disse støtteordningene.