Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen, dette gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelse for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, som en gjør ved reisevaksine.