Beate Kristiansen, leder for enhet helsehus i Moss kommune, har koordinert arbeidet mellom kommunene for finne en løsning som kan imøtekomme det nasjonale kravet om å ha en beredskap for massetesting.

- For å imøtekomme det nasjonale kravet om å kunne teste fem prosent av befolkningen må vi gjøre noen praktiske endringer knyttet til testing, sier Beate Kristiansen. – Derfor oppretter nå hver kommune et testsenter for egne innbyggere, og Vestby, Råde, og Våler overtar selv ansvaret for testing av sine innbyggere, legger hun til. - Den etablerte koronalegevakten vil fortsette å ta imot innbyggere fra alle de fire kommunene som trenger tilsyn fra lege, avslutter Kristiansen.
 

Når skjer endringen?

  • I Moss vil det åpnes en ny teststasjon på Moss lufthavn Rygge. Teststasjonen åpner tirsdag 15. september. Fram til det vil testing foregå ved koronalegevakten ved Peer Gynt helsehus.
  • I Råde vi det åpnes en egen teststasjon i Karlshus. Adressen er Skoleveien 5, tidligere tannlegehuset. Teststasjonen åpner mandag 14. september. Fram til det vil testing foregå ved koronalegevakten ved Peer Gynt helsehus.
  • I Våler vil det åpnes en ny teststasjon parkeringsplassen ved Våler Herredshus. Teststasjonen åpner 14. september. Fram til det vil testing foregå ved koronalegevakten ved Peer Gynt helsehus.
  • I Vestby vil det den 14.september åpne en ny teststasjon i Risilveien 65, på P-plassen ved siden av Vestbyhallen. Fram til det vil testing foregå ved koronalegevakten ved Peer Gynt helsehus.

 

Fortsatt felles telefonnummer - 404 04 919

Nummeret til koronatelefonen består slik det er i dag. Det betyr at alle innbyggere i Råde, Våler, Vestby og Moss fortsatt kan ringe koronatelefonen når de skal testes for korona, eller har behov for legetilsyn ved mistanke om smitte eller smitte. De som ringer vil få flere tastevalg fra og  med 14. september:

  • De som ønsker koronatest vil bli viderekoblet til testsenteret i sin hjemkommune.
  • De som har behov for legetilsyn samt de som har behov for legetilsyn og i tillegg skal testes, blir koblet til koronalegevakten som fortsatt er lokalisert ved Peer Gynt helsehus i Moss.

Nettbasert skjema for å bestille tid for koronatest blir også tilgjengelig på den enkelte kommunes nettsider med unntak av Råde hvor bestilling skjer på telefon.