I motsetning til tidligere, er nå størstedelen av befolkningen vaksinert, og risikogruppene er i ferd med å få sin tredje dose. Den uvaksinerte delen av befolkningen er i all hovedsak barn og unge.

Erfaringene så langt viser at de som blir smittet, enten de er vaksinert eller er unge, i overveiende grad får et mildt sykdomsforløp. Det viktigste «måltallet» for kommunen er derfor ikke lenger antall smittetilfeller, men kapasiteten Kalnes har til å behandle de som ikke får et mildt sykdomsforløp. Denne kapasiteten er fortsatt god. En annen viktig parameter vi følger med på er hvorvidt smittespredningen får konsekvenser, og i tilfelle i hvilken grad, for kvaliteten på og omfanget av kommunale tjenester som leveres. Per nå er det ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen.    

Målrettede, effektive og minst mulig inngripende tiltak

Selv om det ikke er innført påbud og bestemmelser, gjør kommunen likevel mye for å hindre og stanse smittespredningen gjennom målrettede, effektive og minst mulig inngripende tiltak der hvor smitten er. Blant de tiltakene vi har i Vestby kommune nevnes:

 • God kapasitet på testsenteret
 • God kapasitet på vaksinesenteret
 • Jevnlig testing på barnehager og klassetrinn som har utbredt smitte
 • Jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell
 • Testing av alle pasienter som kommer inn på sykehjemmet
 • Utdeling og bruk av hurtigtester i stort omfang

Det er også andre årsaker til at kommunen så langt ikke har innført lokale påbud og inngripende tiltak. Slik kommunen ser det, vil det ha liten effekt at man i Vestby kommune innfører strenge tiltak dersom resten av regionen ikke gjør det samme. Nivået på tiltak koordineres jevnlig kommunene i mellom, og avklares også med Statsforvalter og de lokale sykehusene. 

Skoler og barnehager

Når det gjelder spørsmålet om stenging av skoler og barnehager, kan dette kun gjøres dersom effekten av å stenge står i forholdet til tiltaket. Når alle i risikogruppene er vaksinert, faller behovet for å stenge skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn og unge i stor grad bort. Stenging og hjemmeundervisning på skoler og barnehager gjort tidlig i pandemien for å beskytte de utsatte gruppene i samfunnet. Disse gruppene er nå fullvaksinert.

Selv om kommunen ikke påbyr bruk av munnbind, eller vedtar andre tiltak anbefaler kommunen følgende: 

 • Vurdér å redusere antall nærkontakter
 • Hold avstand til andre i det offentlige rom
 • Bruk munnbind når avstand ikke kan holdes, som for eksempel på offentlig transport
 • Hold deg hjemme dersom du har symptomer på luftveissykdom og test deg
 • Ta de vaksinene du blir anbefalt

 

 

Sjur Authen                                                                                      Stian Lunde

Rådmann                                                                                         Kommuneoverlege