FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en målgruppe som anbefales en ny oppfriskningsdose. Det åpnes likevel for at de som ønsker det, kan ta en ny dose.

Bakgrunnen for det er forventet utvikling av epidemien. Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av korona er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Du kan lese mer om dette på FHI sine nettsider.