Koronavaksinering i Vestby uke 48

Det vil i uke 48 bli vaksinering på Vestby arena:

 • Onsdag 1. desember kl. 09.00 - 15.00
 • Torsdag 2. desember kl 08.30 – 13.00

De som får tilbud om koronavaksine i uke 48 av kommunehelsetjenesten er:

 • Dose 1 til uvaksinerte
 • Dose 2 til delvis vaksinerte
 • Dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar
 • Oppfriskningsdose til eldre over 65 år, med aldersprioritering
 • Drop- in vaksinering for dose 1 og 2 for innbyggere født i 2005, eller eldre, samt dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar  

NB! Intervall mellom doser:

 • Det må ha gått 4 uker mellom dose 1 og dose 2 for innbyggere født 2003 eller tidligere.
 • Det må ha gått 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2 for innbyggere født i 2004 og 2005.
 • Det må ha gått 4 uker mellom dose 2 og dose 3 for pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.
 • Det må ha gått 6 mnd mellom dose 2 og dose 3 for de som skal ha oppfriskningsdose. 

Status i Vestby kommune per 28.11.2021

Antall og andel vaksinerte i Vestby per 28.11.21:

 • Antall vaksinerte (hele befolkningen): 1. dose – 14036 innbyggere
 • Andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre: 1. dose - 92,5 %
 • Antall vaksinerte (hele befolkningen): 2. dose – 12678 innbyggere
 • Andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre: 2. dose - 88,2 %

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar som skal ha dose 3

Du kan ringe hjelpetelefonen og bestille time på telefon 64 98 01 00, tastevalg 2. 
Åpningstid hjelpetelefonen er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00-11.00.
Du kan også komme på drop-in de dagene vi vaksinerer mellom kl 09.00 og kl 14.00.

Ta med dokumentasjon på at du skal ha vaksine.

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Personer med gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som fullvaksinerte etter én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende. Personen vil da regnes som fullvaksinert etter den andre dosen forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall.

Merk at oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er god de første 6 månedene, og at den beskyttende effekten er bedre ved lengre intervaller mellom immunforsvarets eksponering for virus og/eller vaksine. Selv om den andre vaksinedosen vil være tellende så lenge absolutt minimumsintervall er overholdt anbefaler Folkehelseinstituttet at den andre vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning. Man kan også velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis.

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering.

 

Innbyggere født i 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år

 • Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.
 • Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang.
 • Barn og unge som er 12- 15 år, og som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine.
 • Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner

Slik bestiller du time til ditt barn/ungdom:

 • Gå inn på hjemmesiden til Vestby kommune. 
 • Trykk på «Registrer deg for koronavaksine»
 • Du kommer til helseboka, og her må du logge inn med din bank ID. Du kan nå registrere at ditt barn/ungdom ønsker vaksine.
 • Når dere har registrert dere vil dere motta en sms innen ett døgn, og dere kan bestille time via link i sms som passer for dere. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Innbyggere født i 2004 og 2005

Dere kan komme på drop-in alle dager vi vaksinerer, eller registrere at dere ønsker vaksine på hjemmesiden til kommunen. Hvis dere registrerer dere vil dere motta en sms innen ett døgn, og dere kan bestille time via link i sms som passer for dere. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

 • Vaksinasjonen består av to doser med 8-12 ukers intervall mellom dosene
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
 • Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner

​Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.

Samtykkeskjema for de som ikke har fylt 16 år
For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Legitimasjon og samtykkeskjema

Innbyggere født i 2008 og eldre, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år må ta med:

 • Legitimasjon
 • Signert samtykkeskjema hvis dere er under 16 år
 • Du trenger ikke ta med signert samtykkeskjema hvis foreldrene dine har registrert samtykke via link ovenfor