Koronavaksinering i Vestby uke 3

Det vil i uke 3 bli vaksinering på Vestby arena:

 • Onsdag 19.1, kl. 08.30 - 15.00 (timebestilling og drop-in)
 • Torsdag 20.1, kl. 08.30 - 15.00 (timebestilling og drop-in)

De som får tilbud om koronavaksine i uke 3 av kommunehelsetjenesten er:

 • Dose 1 til uvaksinerte
 • Dose 2 til delvis vaksinerte
 • Dose 3 til personer med alvorlig svekket immunforsvar
 • Oppfriskningsdose til alle over 18 år
 • Oppfriskningsdose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar 
 • Drop- in vaksinering for alle grupper nevnt ovenfor

NB! Intervall mellom doser:

 • Det må ha gått 3 uker mellom dose 1 og dose 2 for innbyggere født 2003 eller tidligere.
 • Det må ha gått minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2 for innbyggere født i 2004 og 2005.
 • Det må ha gått 4 uker mellom dose 2 og dose 3 for pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.
 • Det må ha gått minimum 20 uker (4,5 mnd) mellom dose 2 og dose 3 for de som skal ha oppfriskningsdose
 • For personer som skal ha dose 4 grunnet alvorlig svekket immunforsvar er intervallet 3 måneder siden dose 3.

Vaksiner som benyttes:

I januar vaksineres det med Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spixevax (Moderna). 
Koronavaksinen fra Novavax ble godkjent for bruk i Europa 20.12.21. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som anbefaler om vaksinen skal tas i bruk i Norge og hvem som eventuelt kan få den.

Status i Vestby kommune per 14.01.2022

Antall og andel vaksinerte i Vestby per 14.01.22:

 • Antall vaksinerte (hele befolkningen): 1. dose – 14214 innbyggere
 • Andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre: 1. dose - 93,3 %
 • Antall vaksinerte (hele befolkningen): 2. dose – 13014 innbyggere
 • Andel (%) vaksinerte blant personer 18 år og eldre: 2. dose - 90,2 %


Det er nå hovedsaklig oppfriskningsdose 3 som settes. Vi innkaller til oppfriskningsdose når det har gått minimum 20 uker.

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar som skal ha dose 3

Innbyggere må ha med medbrakt dokumentasjon om at de skal ha dose 3. Dette kan være fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegen, alternativt kan dokumentasjon på resepter brukes.

Du kan ringe hjelpetelefonen og bestille time på telefon 64 98 01 00, tastevalg 2. 
Åpningstid hjelpetelefonen er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00-11.00.
Du kan også komme på drop-in de dagene vi vaksinerer.

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Personer med gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge:

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som fullvaksinerte etter én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende. Personen vil da regnes som fullvaksinert etter den andre dosen forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall.

Merk at oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er god de første 6 månedene, og at den beskyttende effekten er bedre ved lengre intervaller mellom immunforsvarets eksponering for virus og/eller vaksine. Selv om den andre vaksinedosen vil være tellende så lenge absolutt minimumsintervall er overholdt anbefaler Folkehelseinstituttet at den andre vaksinedosen avventes til 3 måneder etter at man er frisk. Man kan også velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis.

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering.

 

Innbyggere født i 2007, 2008 og 2009 samt alle fra årskull 2010 så snart de har fylt 12 år

 • Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.
 • Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang.
 • Barn og unge som er 12 - 15 år, og som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine.
 • Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner

Slik bestiller du time til ditt barn/ungdom:

 • Gå inn på hjemmesiden til Vestby kommune. 
 • Trykk på «Registrer deg for koronavaksine»
 • Du kommer til helseboka, og her må du logge inn med din bank ID. Du kan nå registrere at ditt barn/ungdom ønsker vaksine.
 • Når dere har registrert dere vil dere motta en sms innen ett døgn, og dere kan bestille time via link i sms som passer for dere. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Innbyggere født i 2004, 2005 og 2006

Er du født i 2004, 2005 eller i 2006 kan du få din 2. dose når intervallet siden dose 1 er oppfylt. Det skal gå minimum 8 uker mellom dose 1 og dose 2. Er du født i 2004 og har fylt 18 år? Du kan da få din 3. dose forutsatt at det er gått 20 uker siden dose 2. 

 • ​Vestby kommune benytter vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer i denne aldersgruppen.
 • Vaksinasjonen består av to doser med minimum 8 ukers intervall mellom dosene
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine
 • Det anbefales at koronavaksiner settes med en ukes intervall til andre vaksiner

Slik bestilles time:

Dere kan komme på drop-in alle dager vi vaksinerer, eller registrere at dere ønsker vaksine på hjemmesiden til kommunen. Hvis dere registrerer dere vil dere motta en sms og dere kan bestille time via link i sms som passer for dere. NB! Pass på å fullføre hele registreringen. Timen er ikke booket før du har mottatt sms med bekreftelse på booket time.

Samtykkeskjema for de som ikke har fylt 16 år
For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Legitimasjon og samtykkeskjema

Innbyggere født i 2008 og eldre, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år må ta med:

 • Legitimasjon
 • Signert samtykkeskjema hvis dere er under 16 år
 • Du trenger ikke ta med signert samtykkeskjema hvis foreldrene dine har registrert samtykke via link ovenfor

Barnevaksinasjon 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Se FHI sin veiledning om vaksinasjon av barn 5- 11 år med alvorlig grunnsykdom.

Det er Nordre Follo kommune som vaksinerer aktuelle innbyggere i Vestby kommune. For mer informasjon se Nordre Follo kommune sine nettsider.