Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene har en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer i prioriterte grupper som bor eller oppholder seg i kommunen.  

Vaksine og vaksinasjon blir gratis for den som blir vaksinert, og vaksinasjon er frivillig

Det vil bli arrangert vaksinasjonsdager i Vestby i regi av kommunen. Vi vet ennå ikke når vi får tildelt de første vaksinedosene, så foreløpig er det for tidlig å angi eksakte datoer for vaksineringen. Trolig starter vaksineringen i Vestby i begynnelsen av januar 2021, men dette vil vi komme nærmere tilbake til så fort vi vet mer. 

Vaksineringen kommer til å foregå i Vestby Arena.  

Hvem kan få koronavaksine?

Det er en pågående prosess med å definere hvilke grupper som skal anbefales vaksine. Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. På grunn av begrenset tilgang, vil det bli en prioritering av vaksinen i starten. 

FHI anbefaler at følgende grupper prioriteres:

  • beboere i sykehjem
  • personer > 65 år
  • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere av sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus.   
  • helsepersonell

Hvis antall vaksinedoser blir begrenset, prioriteres eldre og risikogrupper foran helsepersonell. Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.

Alle som er prioritert for vaksine vil bli kontaktet av kommunen. Det vil også snarlig komme informasjon på kommunens hjemmesider om hvordan man skal gå frem for å bestille tid for vaksinering dersom man tilhører en prioritert gruppe. I første omgang er det beboere på sykehjem og personer > 65 år som får tilbud om vaksine.

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet vises det til FHI sine nettsider:  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Stian Lunde

Kommuneoverlege i Vestby