Prioriteringsrekkefølge

Dette er prioriteringsrekkefølgen:
 
1. Beboere i sykehjem 
 
2. Alder 85 år eller eldre 
 
3. Alder 75 til 84 år 
 
4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko 
(organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon)
 
5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
(kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom, fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere), demens, kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk), hjerneslag. 
 
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 
6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand som er listet opp i pkt. 5
 
7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand som er listet opp i pkt. 5
 
8. Alder 55-64 år
 
9. Alder 45-54 år
*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. 
 
I tillegg er utvalgte helsepersonellgrupper prioritert for vaksinering.  

De eldste innbyggerne kontaktes av kommunen

Kommunal vaksinering vil foregå i Vestby Arena . Etter hvert som vi får tilgang til flere vaksiner, vil vaksinering også foregå på fastlegekontorene. 
Kommunen kommer i første omgang til å ringe alle innbyggere i Vestby som er 80 år eller eldre for å tilby vaksine. Vi starter med å ringe de eldste først.  

Link til forhåndsregistrering legges på kommunens hjemmeside straks den er klar

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka ved hjelp av BankID. Her kan du forhåndsregistrere deg for vaksine. I Helseboka kan innbyggerne i Vestby bestille time for vaksinering eller sette seg på venteliste/vaksinekø. Når man har bestilt time vil man få bekreftelse på SMS. ​
Vi kommer også til å opprette en hjelpetelefon som kan benyttes dersom man trenger hjelp til timebestilling. Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse med å bestille time. 
 
Du skal foreløpig ikke ringe fastlegen for å bestille time for vaksinering. Alle som er prioritert for vaksine vil bli kontaktet av kommunen eller fastlegen.  
 
Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.  

Smittevernregler må fortsatt følges

De to vaksinetypene som blir tilgjengelig først (fra Pfizer-BioNTech og Moderna) består av 2 doser som skal gis med hhv 3 og 4 ukers mellomrom. Full effekt av vaksinen vil være oppnådd i løpet av 1 uke etter dose 2.

Vaksinene som blir benyttet er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Selv om man har testet de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. 

For mer informasjon om vaksinene se:

Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, og det er således svært viktig at smittevernreglene følges også i tiden som kommer.

Vi oppfordrer alle til å følge med på Vestby kommunes hjemmeside, samt følge med på eventuelle SMS-varslinger på telefon (Vestby kommune varsler innimellom sine innbyggere på SMS når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt).


Stian Lunde 
kommuneoverlege