• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått korona, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
 
Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for korona slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

FHI sin siste vurdering, er at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose til personer under 75 år med alvorlig svekket immunforsvar. Men siden dette er en heterogen gruppe, så kan det gis dose 5 hvis behandlende lege har anbefalt dette. Det er da krav om dokumentasjon fra behandlende lege.
 
Det tilbys vaksinering på Apotek 1 på Vestby storsenter og ved Apoteket i Son.
 
Bestill time:
 
Apotek 1 på Vestby storsenter - bestill time her
Apoteket i Son - bestill time her