Mandag var det noe utfordringer med telefonsystemene, men dette ble raskt løst. Erfaringen så langt er at ventetiden er tilnærmet null, bortsett fra den første timen mellom 0830 og 0930. I dette tidsrommet kan det bli opp mot 10 minutters ventetid. Etter rådmannens oppfatning er dette godt innenfor det akseptable.

Som kjent er telefonene koblet på sløyfe fra Mosseregionens koronalegevakt, med samme nummer. Her møtes man av en meny, med et eget tastevalg videre til Vestby Kommune
 
I første omgang har vi en kapasitet på 90 personer om dagen. Dette tilsvarer 630 i uken, som igjen medfører at vi har kapasitet til å teste 3,5% av befolkningen hver uke. Dette kan raskt skaleres opp til 128 pr dag, noe som tilsvarer kravet fra overordnede myndigheter på 5% testkapasitet  hver uke. Med noe planlegging kan kapasiteten økes ytterligere når det blir nødvendig.
 
Vi har også inngått et samarbeid med Våler kommune om transport av prøver hver dag, slik at får svar så raskt som mulig. Alternativet med å la Kalnes hente prøvene ville medført at noen måtte ventet inntil 48 timer på svar.
 
Sjur Authen
rådmann