Skoler og barnehager på rødt nivå

Skoler og barnehager i Vestby har rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen fra mandag.  Det betyr mindre kohorter, og digital hjemmeundervisning for 6. til 9. klasse. Disse vil ha annenhver dag hjemme og på skolen. Sårbare og utsatte barn skal fysisk på skolen hver dag. SFO-tilbudet får redusert åpningstid fra 0800-1600. Barn med foreldre i samfunnskritiske yrker får SFO-tilbud som normalt. Foresatte blir informert gjennom transponder-systemet.

Barnehager i Vestby er også på rødt nivå fra mandag. For kommunale barnehager betyr det mindre kohorter og redusert oppholdstid. Barn med foreldre i samfunnskritiske yrker får barnehagetilbud som normalt. Noen barnehager vil være stengt mandag for å forberede rødt nivå. Foresatte blir informert gjennom mykid-systemet.

Det er blant annet gitt følgende anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Videre er det blant annet innført følgende regler:

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner.
  Etter en justering av reglene gjøres det også unntak slik at optikere, helsekost, kiosker, utsalgsteder for dyrefor, salgsvirksomhet til landbruket og Vinmonopolet kan holde åpent. Husk at man kan bestille varer fra Vinmonopolet på nett, og få det levert til nærmeste post i butikk.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  • Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Se også: Skjerpede smitteverntiltak i Vestby kommune. Konsekvenser for kommunens tjenestetilbud til innbyggerne, publisert 24. januar

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.