Penger

Tilskudd til kulturarbeid 2019

Krav om utbetaling av aktivitetstilskudd med frist 1. november

Vi minner om at fristen for å sende inn krav om aktivitetstilskudd er 1. november. Fristen gjelder for frivillige organisasjoner som tidligere har fått tilsagn om aktivitetstilskudd i forbindelse med hovedfordelingen av Tilskudd til kulturarbeid 2019.

Ved behandlingen av søknader om Tilskudd til kulturarbeid 2019 (med søknadsfrist 15. mars 2019) fikk en frivillige organisasjoner innen kultur og idrett/friluftsliv tilsagn om aktivitetstilskudd til planlagte aktiviteter i løpet av året.
Se svar på søknad som ble sendt ut i mai/juni.

Forutsetningen for å få utbetalt aktivitetstilskuddet er at det sendes inn dokumentasjon på at aktivitetene er gjennomført i form av kort rapport og regnskap.

Kravet merkes med saksnummeret som er oppgitt i vedtaksbrevet og sendes til :
e-post: post@vestby.kommune.no eller
Vestby kommune, Kultur, Postboks 144, 1541 Vestby.

Tilskuddet vil bli utbetalt kort tid etter at kravet er mottatt.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål i forbindelse med dette.

Les mer om våre Tilskuddsordninger

Tips en venn Skriv ut