Kreftkoordinator i Vestby kommune

Kreftkoordinator

Vestby kommune har en kreftkoordinator i 100% prosjektstilling.

Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Kreftkoordinator er tilstede
alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.
I arbeidstiden kan kreftkoordinator treffes på tlf. 975 14 042.

Kreftkoordinatorstillingen er støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen. Kreftforeningen har gitt midler til 97 kreftkoordinatorstillinger i hele landet og ønsker med denne satsningen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor.

Hva er en kreftkoordinator?
• Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
• Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
• Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
• Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.
 
Kontakt
Alle kreftpasienter, som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med Hjemmetjenesten på tlf. 64 98 04 00 som videreformidler kontakt med kreftkoordinator.

For mer informasjon se link til høyre, Kreftkoordinator brosjyre og link til Kreftforeningen.