Bekjempelse av krepsepest   Foto: Mattilsynet.no

Bekjempelse av krepsepest

Det er påvist krepsepestsmitte i Tangenelva (Ytre Enebakk) i Mossevassdraget. Smitten er påvist nedstrøms demningen ved Steinkistedammen, før innløpet til Mjærvannet.

Mattilsynet har opprettet et kontrollområde i Mossevassdraget nedstrøms denne demningen i Tangenelva og til Moss, for å begrense smittespredning.  I dette området er det bla forbud mot krepsing og påbud om å rengjøre utstyr.

Krepsepest er en smittsom sykdom som har ført til at edelkrepsebestanden er utdødd i flere av våre vassdrag. Sykdommen spres først og fremst gjennom utsett av signalkreps, flytting av syk edelkreps og flytting av vann og utstyr.

Generelle råd for å hindre spredning av smitte:

  • Desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.
  • Benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
  • Melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.

Desinfiseringsmetoder:

  • Tørking i badstu ved minst 70°C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
  • Desinfisering med Virkon S.
  • Vasking med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit : 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 minutter
  • Vasking med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
  • Frysing: -10°C i minst ett døgn.
  • Koking under lokk i minst 5 min.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo, telefon: 22 40 00 00

 

Tips en venn Skriv ut