Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden, for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.
  Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.  
   
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden, for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg.
  Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.  
   
 • Tapte utleieinntekter i perioden; utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler.
    
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  

 
Les mer og send søknad på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider om ny krisepakke for frivilligheten