Krykkeleie

Leie ved korttidsbehov - inntil 3 måneder. Ved langtidsbehov må det fylles ut søknad om tekniske hjelpemidler. Søknadsskjema fåes på Vestby trygdekontor eller hos behandlende lege. For leie av krykker må man betale kr. 250,- i depositum, og det trekkes kr. 50 for hver påbegynte måned man låner krykkene.

Henvendelse: Vestby helsestasjon, rådhuset på tlf 64 98 03 50

Betingelser
Krykkene avhentes ved fremmøte.

Saksgang
Krykker kan hentes på dagen ved fremmøte

Saksbehandlingstid
Ingen

Søknadsfrist
Ingen

Klageadgang
Seksjonsleder helseavdelingen

Tips en venn Skriv ut