Ansvarsområder

  • bibliotek
  • servicekontor og publikumsmottak
  • kulturskole
  • fritidsklubber
  • idrett
  • grendesentre
  • tilskudd til frivillige organisasjoner
  • Den Kulturelle Skolesekken
  • kultur-, fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge