Reultatområdeleder ved Kultur er Ronny Fostervold

Kultur

Resultatområdeleder for kultur er Ronny Fostervold Johansen

Kultur har et særlig ansvar for å dokumentere og fremme forståelse for kommunens kulturhistorie, herunder også kommunens kystkultur. Likeledes å kunne tilby alle barn og unge positive kultur- og fritidsaktiviteter Til kulturkontorets ansvarsområde hører også integrering av innvandrere.

Ansvarsområder:

  • bibliotek
  • kulturskole
  • fritidsklubber
  • idrett
  • flyktningtjeneste
  • grendesentre
  • tilskudd til frivillige organisasjoner
  • Den Kulturelle Skolesekken
  • kultur-, fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge
Tips en venn Skriv ut