Kulturtilbud for barn og unge

 

Barn og unge i Vestby kan velge mellom et bredt spekter av fritidsaktiviteter, både kommunale og private – i det alt vesentligste drevet av frivillige lag og foreninger. Avstanden til kulturlokaler, idrettsanlegg, fritidsområder og "hundremeterskoger" er kort.

Kommunen ønsker å ha sterkt fokus på trygge oppvekstmiljø, herunder områder for rekreasjon og friluftsliv.
Et godt utbygd kulturtilbud til barn og unge vil være med å trygge oppvekstmiljøet

Her finner du informasjon om en rekke kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Mange av de frivillige organisasjonene har aktivitetstilbud til barn og unge,
se oversikten under lag og foreninger

Tips en venn Skriv ut