Plandokumenter

Dokumentene til planen finner du på arealplaner.no

Frist for klage

Vedtaket kan påklages innen 09.10.2023 til enten: