Merknader

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes innen 22. juni 2021. Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geoadata, Postboks 144, 1541 Vestby.

Du kan også sende post til post@vestby.kommune.no eller sende elektronisk ved å benytte Selvbetjeningsportalen