Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs) er utsatt på ubestemt tid!

Kurs i belastning (KIB) er dessverre utsatt på ubestemt tid !  

(oppdatert 11.3.2020)

 

Vestby kommune arrangerer Kurs i mestring av belastning (KIB)

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser.
Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs

Kursboka «Kurs i mestring av belastning», blir brukt aktivt på hele kurset.
Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller gjennom annen kontakt med helsetjenesten.

Kontakt:
Wibeke Ørbeck (Kib instruktør)
e-post: wibeke.orbeck@vestby.kommune.no
Telefon: 932 14 991
 
Nina Winquist(Kib instruktør)
e-post: nina.winquist@vestby.kommune.no
Telefon: 900 55 650

Kurset er utsatt på ubestemt tid!

Tid: ettermiddag/kveld
Sted: Rådhusgt 6B, 1540 Vestby

Kursavgift kr 300 betales første kursdag og dekker også kursmateriell og enkel servering. 

For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kursledere, fastlege eller psykiatritjenesten i Vestby kommune 932 14 942