KID-kurs

Kurs i mestring av depresjon (KID) våren 2018

Kurs i «Mestring av depresjon» (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne med depresjon/ nedstemthet, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Kurset gjennomføres over 10 kursdager med en varighet på 2 t 30 min. pr. gang. Det er mellom 8-10 deltakere.

Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/ depresjon. På kurset lærer deltakere å se sammenhenger mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmeoppgavene er en viktig del av kurset.

Søknadsskjema finner du her. Kryss av på psykisk helsetjeneste og deretter skriver du KID kurs under årsak for søknad.

Du kan også kontakte søknadsenheten i kommunen på telefon: 404 26 335 eller 474 69 021 for deltakelse.

For å være deltaker på KiDkurs kreves det at du deltar på alle 10 kursdagene. Kurset er gratis.


Kurset starter opp: Tirsdag 27/2. 2018
Tid: Kl. 12:30 - kl. 15:00
Sted: Rådhusgaten 6B, Vestby  (inngang ved siden av lokalene til NAV)

 

Psykisk helsetjeneste
Vestby kommune

 

 

Tips en venn Skriv ut