Kursdager:

Dette kurset holdes tirsdager og torsdager kl. 17.30 til 20.00.

Kurset holdes på Ås læringssenter. Moerveien 10, Ås

Kontakt Ås læringssenter hvis du ønsker å delta på kurset

Telefon: 64 96 21 50
E-post: laeringssenteret@as.kommune.no

Ås læringssenter er et vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner.