• Det er gratis å låne på biblioteket.
  • Du kan låne og levere tilbake ved de fleste bibliotek i landet. Vi bestiller materiale fra andre bibliotek hvis vi ikke har det du ønsker å låne.
  • Ha alltid med lånekortet. Hvis du har glemt lånekort må du vise legitimasjon for å få låne.
  • Alle som har fylt 15 år kan få nasjonalt lånekort. Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort.
  • Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
  • Meld endring av kontaktinformasjon og tap av kort. Tapt kort erstattes for kr 20,-
  • Normal utlånstid er 4 uker, 1 uke for filmer. Kortere/lengre lånetid kan forekomme. Lånetiden kan forlenges hvis ingen står på venteliste.
  • Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen fristen. Ved overskridelse av fristen er vårt purregebyr på kr 40,- pr purring. For barn (under 15) er første purring gratis.
  • Tapt eller skadet materiell må erstattes.
  • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
  • Bibliotekansatte har taushetsplikt. Alle personopplysninger behandles etter gjeldende regelverk og personvernerklæring

Personvernerklæring for Vestby kommune
Norske folkebibliotek styres av en egen lov