www.vestby.kommune.no

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis kan tildeles funksjonshemmede som har behov for ledsager ved deltakelse på ulike kultur- og fritidstilbud.

Personer med ulike former for funksjonshemning kan søke om å få ledsagerbevis. Beviset tildeles funksjonshemmede som har behov for bistand av ledsager for å kunne delta på ulike kultur- og fritidstilbud og benytte seg av offentlige transportmidler.

Den funsjonshemmede betaler gjeldende billett-/inngangspris, og ledsager går gratis.

Ledsager er den som til enhver tid bistår personen som har fått tildelt ledsagerbeviset.

Betingelser
Personer med varig funksjonshemning, og som pga. sin funksjonshemning har behov for bistand av ledsager for å kunne benytte tilbud. Nedre aldersgrense er normalt 8 år, men kan fravikes etter en skjønnsmessig vurdering. Ingen økonomisk behovsprøving.

Søknad/Saksgang
Søknadskjema er tilgjengelig for utskrift under Selvbetjening til høyre eller ved henvendelse til RO Kultur.
Saksbehandler eller annen fagperson du har kontakt med kan være behjelpelig med å fylle ut søknadsskjema.
Samme søknadsskjema benyttes når du søker om fornyelse av ledsagerbevis.
Søknaden behandles administrativt av RO Kultur.

Saksbehandlingstid
Innen 3 uker.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Vedlegg
2 passbilder til kortet, eventuell legeerklæring.

Klageadgang
Jfr. Forvaltningsloven §32

Pris
Gratis.

Opprettet: 26.februar.07
Oppdatert: 08.april.19