Legathåndboken

Legathåndboken inneholder oversikt over ca. 2.300 stipend, legater og andre støtteordninger, for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og andre formål. www.legathandboken.no

Her finner du oversikt over legater og hvem som bestyrer de. Legatsiden