En interkommunal legevakt for Råde, Rygge, Våler, Moss og Vestby kommune.

Mosseregionens legevakt

Fra 1. juni 2011 er legevaktens åpningstid alle hverdager kl 16:00 - 08:00. I helgene er det døgnåpent. Legevakten oppfordrer alle til å ringe 116117 (lansdekkende) for å avklare og registrere helseproblemet før oppmøte.

Legevaktsentralen på telefon 116117 er døgnåpen. På dagtid formidler legevaktsentralem kontakt til daglegevakten dersom du trenger lege raskt og din fastlege ikke er tilgjengelig. I legevaktens åpningstid gir legevaktsentralen råd og veiledning og forbereder kontakt med legevakten når det er nødvendig.

Publikum oppfordres til å ta kontakt med fastlege eller fastleges vikar på hverdager.

Er du usikker på hvem din fastlege er - finn ham/henne her.

Moss legevakt

Øyeblikkelig hjelp
Vi ser helst at du ringer først, fordi:
- mye kan avklares på telefon og fordi vi vil være forberedt på at du kommer.

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.
Her er noen eksempler:
• smerter i brystet eller magen
• pustevansker
• akutt sykdom eller alvorlig forverring
• nedsatt allmenntilstand hos barn•alvorlig psykisk sykdom
• mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• kuttskader som må syes Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring.

De sykeste kommer først inn til legen.

Du bør vurdere om din sykdom eller skade kan vente til fastlegen din åpner.
 

Prioriteringer
Pasientene prioriteres etter følgende kriterier:
Livstruende tilstander som ikke kan vente. For eksempel astmaanfall og hjerteinfarkt
Enkelte sykdommer og skader får kortere ventetid fordi disse medfører store smerter, eller om det har betydning for sykdomsforløpet at behandlingen starter raskere
De fleste pasientene får denne prioriteten (nr. 2) og behandles etter tur. Her vil du ofte oppleve ventetid.
Pasienter som ikke har akutt behov for legehjelp - bes kontakte fastlegen sin. Av og til kan pasienten få tilbud om å vente til legen (eventuelt) får tid. Det betyr at alle andre pasienter kommer før deg.
 
Forberedelser
Dette må du ha klart når du kommer til legevakten:

 • Fødselsdato og personnummer på den det gjelder.
 • Hvor plagene sitter.
 • Hvor lenge plagene har vart.
 • Feber?
 • Hvilke medisiner pasienten bruker - ha med deg medisinene, eller medisinliste ( evt. dosett).
 • Hvilke medisiner pasienten ikke tåler.
   

Oppfølging
Legevakten har ingen mulighet for oppfølging av sykdommen eller skaden din. Det vil si at når du har vært på legevakta, vil fastlegen din ha ansvaret for videre oppfølging.
Fastlegen din vil få beskjed ved en epikrise om hva slags type vurdering og behandling du har fått på legevakta.

Du må selv bestille time hos fastlegen din ved behov for oppfølging.
 
Når du kommer til legevakten
Når du kommer til legevakten, vil du først snakke med en sykepleier/hjelpepleier i ekspedisjonen. Sykepleieren/hjelpepleier vil vurdere din medisinske tilstand og prioritere deg i køen ut fra hastegrad.
Sykepleieren/hjelpeleier vil ofte kunne gi deg råd i forhold til plagene dine.
Du kan få råd om at du kontakter fastlegen din.
 

Betaling

 • Du må betale egenandel på legevakten. Egenandelen er høyere på legevakten enn hos fastlegen din.
 • I tillegg må du betale ekstra for medisiner, bandasjer, prøver og utstyr som blir brukt. Egenandelen og tillegg betales i ekspedisjonen.
 • Det er fint om du oppgir når du har frikort.
 • Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
 • Du kan betale med kontanter eller med kort
   

Sykmelding
Legevakten sykemelder kun for en kort periode, forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for.
Egenmelding vil si at man er borte fra jobben uten å vise frem sykemelding fra lege. Man får rett til å benytte egenmelding når man har vært ansatt i 2 måneder. Man kan bruke egenmelding i inntil 3 dager på rad. Egenmelding kan brukes inntil 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode.

Spesielt for IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv):
Man har inntil 8 dagers egenmelding (dagene slås sammen hvis man er borte flere ganger i en 16-dagersperiode).
Til sammen kan man ha 24 fraværsdager, uten begrensning i antall ganger.
 

Resepter
Legevakten kan skrive ut resepter på medisiner som er nødvendig for behandlingen av den sykdommen eller skaden som legevakten behandler deg for. For eksempel antibiotika mot infeksjoner. Kommer du til legevakten utenom apotekets åpningstid kan du få kjøpt en startdose med medisiner på legevaken.
Smertestillende medisiner skrives bare ut i små mengder som et ledd i behandlingen av smertefulle tilstander. For eksempel nyrestein.
Sterke smertestillende eller beroligende medikamenter skrives ikke ut på legevakten.
Fastlegen din forordner og skriver ut resepter på faste medisiner, A/B-preparater og blå-resepter der det er nødvendig.
 

Overgrepsmottak
Mosseregionens legevakt hører til overgrepsmottaket ved Fredrikstad legevakt.
Her kan du får hjelp dersom du nylig har vært utsatt for et seksuelt overgrep.
Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet.
Du kan ringe landsdekkende legevaktnummer 116117.

Tilbakemeldinger og klager
Dersom du er misfornøyd, eller særlig fornøyd med behandlingen du har fått på legevakten, hører vi gjerne fra deg. Vi trenger tilbakemeldinger for å bli bedre.
Tilbakemeldinger og klager bør være skriftlig, og sendes til:
Mosseregionens legevakt v/ daglig leder
Postboks 370
1502 Moss

Tips en venn Skriv ut