Søknad

Søknad sendes direkte til skolen man ønsker å leie lokaler i. Samme leieregler og leiepriser gjelder for alle kommunale bygg.

Søknadsfrist:
Frist for å søke om leie av lokaler til faste aktiviteter i kommunale skolebygg er 1. juni  for påfølgende skoleår.

Leie av Hølen skole:

  • Utleiekontoret tildeler tid til faste aktiviteter/trening i gymsalen i Hølen skole 
  • Henvendelser om leie av gymsalen til enkeltarrangementer og aktiviteter kan skje gjennom hele året. Henvendelser rettes til Utleiekontoret
  • Rektor er ansvarlig for all annen bruk av Hølen skole, som ikke gjelder gymsalen. Forespørsel rettes direkte til Hølen skole.

Utleie av øvrige skoler og kulturlokaler:

Bjørlien som del av Pepperstad Grendesenter, Grevlingen skole og kultursenter og Brevik skole og grendesenter koordineres av Utleiekontoret.