Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede middag, kan få levert middag hjem 2 ganger per uke. 


Om maten som leveres
Maten blir laget på kjøkkenet på Vestby sykehjem. Maten pakkes i porsjoner og kjøres ut av frivillige. Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt.

Vi har ingen mulighet til å levere middag hvis du på grunn av allergier eller av kulturelle og religiøse grunner ikke kan spise enkelte matvarer.


Tilbudet omfatter

  • Varm middag
  • ny meny hver uke
  • levering to ganger i uken
  • Tjenesten utføres ikke på røde dager


Målgruppe
Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.