Hvis barnet går i barnehage, bør foreldre fylle ut henvisning til PPT i samarbeid med barnehagen.