Navnesak fra kartverket

Lokal høring navnesak fra kartverket

Kartverket har varslet oppstart av navnesak for flere stedsnavn i Vestby kommune.

Navnesaken blir reist for å avklare riktig skrivemåte for offentlig bruk av følgende stedsnavn:

 • Brevik / Bredvik
 • Søndre Brevik / Søndre Bredvik / Store Brevik / Store Bredvik
 • Vestre Brevik
 • Brevikbråten / Bredvikbråten / Brevikbråtan / Bredvikbråtan / Bråten / Bråtan
 • Nordre Brevik / Nordre Bredvik / Lille Brevik / Lille Bredvik
 • Brevikmyra
 • Brevikbukta
 • Breviktjernet / Breviktjern
 • Brevikbekke
 • Bråten  / Garderbråten
 • Bråtebukta / Bråtabukta
 • Strømbråten / Strømbråtan / Vestmarka
 • Rogsti / Roksti
 • Nordre Rogsti
 • Mellom-Rogsti / Mellem Rogsti
 • Søndre Rogsti
 • Røkstiåsen
 • Volden / Vollen / Vållen
 • Torbrekke / Tørbrekke / Torbrekka
 • Skaugrom / Skaurom
 • Mørkbråten / Tugelite / Tugulite
 • Olla


Saken sendes ut på høring til berørte parter, historielaget, velforeninger og annonseres her på kommunens hjemmesider.

Høringsuttalelsene innhentes og samordnes av kommunen og vil bli behandlet i utvalg for skole- oppvekst og kultur før oversendelse til kartverket og språkrådet for vedtak av skrivemåte.

Brevet fra Kartverket kan du lese her.

Vestby kommune ber om tilbakemelding innen 5. mars 2018.

Høringsuttalelser sendes til:
Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby eller på epost: post@vestby.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut