Lokalt integreringsarbeid

Ønsker du å delta i frivillig integreringsarbeid?

Ta kontakt med Vestby Frivilligsentral: vestby.frivilligsentral.no tlf.64952560,
eller kommunens flyktningtjeneste tlf. 64 98 01 00.

Flyktningguide

Flyktningguide i Vestby

Flyktningtjenesten samarbeider med Vestby frivilligsentral. Frivilligsentralen kobler flyktninger til frivillige. Frivilligsentralen samarbeider med Røde Kors om opplæring.

Mer info: vestby.frivilligsentral.no/flyktningguide/

Ønsker du å være flyktninguide? Ta kontakt med Vestby frivilligsentral.

Aktive barn

Kulturtilbud i Vestby kommune

Det er et mål at så mange som mulig, både voksne og barn, deltar i forskjellige fritidstilbud i kommunen. Det kan være idrett, sang og musikk eller andre aktiviteter og foreninger.

Flyktningtjenesten og kulturtjenesten har laget en egen brosjyre om kulturlivet som er oversatt til følgende språk: engelsk, farsi, sorani, tigrinja, arabisk, russisk og somalisk. Her finner du alle utgavene av kulturbrosjyren:

Vestby bibliotek Foto_Micromarc_cropped_200x161

Språkkafe på Vestby bibliotek

Er du interessert i å øve på norsk språk?

Hver onsdag på Vestby bibliotek kl 11.00-13.00 - oppstart etter sommeren er 23. august
i regi av Daniela Paez, danpaezc@hotmail.com 

Internasjonal kvinnegruppe

Vestby internasjonale kvinnegruppe

Vestby internasjonale kvinnegruppe er en forening for og av kvinner bosatt i Vestby.
Formålet er å treffes for å skape vennskap på tvers av ulike kulturer og nasjonaliteter.

Kvinnegruppa er en møteplass for alle, norske som innvandrere.
Gruppa tar sikte på et arrangement per måned med ulike tema hver gang.

Kvinnegruppa har egen hjemmeside: 
www.vestbykvinnegruppe.com

Har du lyst til å være med, ta kontakt med:
Heidi Augustson tlf. 924 54 186, e-post: heidi.augustson@live.no
eller møt opp på et av arrangementene.

 

Andre ting som skjer? Se også Kulturkalenderen på våre sider

Tips en venn Skriv ut