Valglogo

Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2019

Mandag 9. september 2019 er det valg igjen!

I statsråd 6. juni 2018 ble valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.

Det ble i kommunestyret 12.11.18 fastsatt at Vestby kommune skal ha to dagers valg.

For Vestby kommune vil det da bli gjennomført Kommune- og fylkestingsvalg:

Søndag 8. september 2019 og mandag 9. september 2019 

Det er 4 fire valgkretser for i Vestby kommune. Disse er Bjørlien, Vestby, Son/Solhøy og Brevik.
 
Valgdagene søndag 8. og mandag 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Alle skal manntallsføres der de var registrert som bosatt den 30. juni i valgåret.
 
Husk legitimasjon og valgkort. (Valgkortet er ikke nødvendig, men letter jobben for valgmedarbeideren)

Åpningstider valgdagene:

  • Søndag 8. september, kl. 16.00 til 20.00 for alle valgkretsene
  • Mandag 9. september fra kl. 09.00 – 21.00 for alle valgkretsene

Stemmestedene i valgkretsene: 

  • Bjørlien Pepperstad grendesenter
  • Vestby Vestby rådhus
  • Son/Solhøy Grevlingen flerbrukshall
  • Brevik Brevik grendesenter

Valgstyret i Vestby