Tale - De som falt - Bekransning - Nasjonalsangen
 
Minnemarkeringen gjennomføres uten publikum grunnet korona-restriksjoner.
 
Høytidelighetene strømmes derfor over Vestby kommunes hjemmeside kl. 1400 fra Son og kl. 1500 fra Vestby.
 
Lenker til strømming av markeringene finner du her: