Matombringing

Matombringing er et tilbud til hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Tilbudet omfatter
• Varm middag
• ny meny hver uke
• levering to ganger  i uken
 
Søknad og saksbehandling
Det skal alltid foretas en individuell vurdering for å avgjøre hvorvidt den enkelte har et bistandsbehov.

Beskrivelse
Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Målgruppe
Mennesker som grunnet funksjonssvikt ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til dette av pårørende eller annen instans.

Veiledning
Det kan søkes om matombringing hele året.

 

Tips en venn Skriv ut