Wessel Park illustrasjon

Kunngjøring:

Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17- 4 andre ledd varsles det med dette om at Vestby kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Vestby kommune og Sentrumsveien 1, Vestby AS om gjennomføring av detaljreguleringsplan for Meierikvartalet (Wessel Park), vedtatt av Vestby kommunestyre den 15.10.2018.

Utbyggingsavtalen regulerer gjennomføring av detaljreguleringen med rekkefølgebestemmelser for utbygging av ny bebyggelse med boliger og næring i felt S3 og S4 og uteområder.

Dette i henhold til områdereguleringen for Vestby sentrum. 

Utbyggingsavtalen er lagt ut til offentlig ettersyn, og kan også leses hos Vestby kommune, Servicekontoret på rådhuset (kl. 08.00-15.30).

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til: Vestby kommune, e-post: post@vestby.kommune.no Postadresse: Rådhusgata 1, 1540 Vestby

Høringsfrist
06.06.2019

Kontaktpersoner
Sven Erling Næss – tlf. 64 98 01 00

Vedlegg
Meierikvartalet (Wessel Park) - Utbyggingsavtale

Tips en venn Skriv ut