Her kan du melde om feil og mangler til kommunen

  • Akutt forurensning skal meldes på telefon 110
  • Har du tett kloakk/vannlekkasje? Opplever du at vannet i springen er brunt, eller har vannet blitt borte? Kontakt beredskapsvakt VA på telefon: 932 14 917.
  • Melding om manglende renovasjon 
  • Melding om feil på gatelys
    NB! Husk å oppgi korrekt adresse, eventuelt stolpenummer på gatelykten som ikke lyser. 
    Feil på gatelys på fylkesveier meldes ved å ringe veitrafikksentralen på telefon 175.
  • Melding om hull i veien, feil på veiskilt, manglende brøyting, feilparkerte biler via e-post eller vakttelefon: 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett)