Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes på telefon 110.

Gatelys

Feil på kommunalt gatelys kan meldes inn her: Melding om feil på kommunale gatelys 

Søk opp gatenavnet og trykk på det gule i punktet i kartet for å melde om feil. Det er viktig å merke om det gjelder en enkelt mørk lampe, eller et mørkt område. Finner du ikke lampepunktet i kartet selv om det er et kommunalt gatelys, legg inn meldingen på nærmeste lampe. Skriv en merknad på hvilken lampe det gjelder, samt din kontaktinformasjon (navn og telefonnummer), slik at reparatør kan kontakte deg hvis noe er uklart.

 

Hvis det gjelder fylkesveiene, er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil ved å ringe Veitrafikksentralen på telefon 175.

Forsøpling på offentlige arealer

Melding om feilparkerte biler, eierløst avfall og forsøpling på kommunal grunn gjøres via e-post eller vakttelefon: 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett)

Renovasjon

Det er Movar som er ansvarlig for renovasjonen. Melding om manglende renovasjon.

Strømbrudd

Elvia leverer strøm til Vestby kommune. Det kan være mange årsaker til strømbrudd. I blant er det planlagt utkobling fordi det skal utføres vedlikehold på strømnettet, men oftest henger det sammen med uvær, kraftig vind, lyn og torden. Finner du ikke et registrert strømbrudd i strømbruddskartet, og du har utelukket feil på eget anlegg, kan du kontakte Elvias døgnåpne driftssentraler på 22 44 10 40 (Oslo / Viken).

Vann og avløp

Har du tett kloakk eller vannlekkasje? Opplever du at vannet i springen er brunt, eller har vannet blitt borte? Kontakt beredskapsvakt VA på telefon: 932 14 917.

Vei, veiskilt og brøyting

Melding om hull i veien, feil på veiskilt og manglende brøyting gjøres via e-post eller vakttelefon: 932 14 917 (følg tastevalg til vei, park og idrett).