Registrere funn i Vestby

Parafinvoksen løser seg opp i mindre biter når den er ført på land og slås også i stykker av fugl. For å få dette fjernet må det derfor handles raskt.

Kommunen følger nå opp med jevnlige kontroller, men vi trenger også din hjelp for å kartlegge omfanget. Derfor oppfordrer vi publikum til å melde inn funn via en egen nettside som er opprettet for dette.

Basert på kartleggingen vil kommunen iverksette tiltak for å fjerne forurensningen der det er nødvendig i samarbeid med IUA Indre Oslofjord (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning).

Hjelp kommunene å rydde parafinvoks!

En rekke organisasjoner og frivillige er i gang med ryddeaksjoner i de områdene der parafinvoksen er påvist. Dersom du oppdager parafinvoks i Vestby eller i andre kommuner så oppfordrer vi til å delta i ryddearbeidet, og Oslofjordens Friluftsråd arrangerer i den forbindelse en konkurranse der det er mulig å vinne pengepremier for de som gjør en innsats. Du kan lese mer om konkurransen på deres hjemmeside.

Parafinvoksen i seg selv er ikke giftig å komme i kontakt med for mennesker, men dersom du rydder parafinvoks må du bruke hansker da det kan være annen forurensing på voksen etter å ha blitt transportert i vannet. Aller helst vil vi at parafinvoksen plukkes og legges i egen sekk. Dersom det er utfordrende kan man legge alt marint avfall i den samme sekken.

Publikum kan levere ryddet parafinvoks til MOVAR IKS kostnadsfritt. Det er viktig at avfallet blir veid og registrert som parafinvoks, så dette må derfor ikke kastes i de kommunale avfallsbeholderne på strendene.

Om parafinvoks

Forsvarets forskningsinstitutt har på vegne av Kystverket analysert prøver av klumpene som er funnet og konkludert med at det er parafinvoks. Parafinvoks er parafin i fast form. Dette brukes til fremstilling av stearinlys og skismøring, til impregnering av lær, tekstiler, papp og papir og til elektrisk isolasjon. Det er ikke farlig å kommen i kontakt med stoffet, men det kan være farlig for dyrelivet.

Det er fortsatt usikkerhet om hva som er kilden til parafinvoksen som har skylt inn på stredene. Etter gjeldende internasjonal lovgivning er et slikt utslipp ikke ulovlig hvis det kommer fra et fartøy i internasjonalt farvann (tillatt fra fartøy utenfor 12 nautiske mil, og med en hastighet over 7 knop). Fra 1. januar 2021 vil derimot slike utslipp bli ulovlig internasjonalt.

Når dette havner på land er det ingen ansvarlig forurenser som kan dekke kostnadene for opprydding. Oppryddingstiltak er likevel viktig, og Kystverket er i løpende dialog med IUA og berørte kommuner om hvordan dette nå håndteres.