Arbeid på jernbanesporet pågår Foto: Bane Nor

Melding om støyende arbeider langs jernbanesporet

Bane Nor utfører arbeider langs jernbanesporet på Østfoldbanen mellom Ås og Kambo stasjon. 

Arbeidet som skal utføres er sporjustering langs jernbanesporet. Til dette arbeidet benyttes en skinnegående maskin. De arbeider med en hastighet på ca 400 meter/t. Maskinen er støydempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støy er ca 80 dB.

Arbeidet foregår over 5 netter.

Det er planlagt oppstart på Ås natten mellom den 18 og 19 mai, og med avslutning på Kambo den 23 mai. 

Pga tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må dette dessverre utføres i togfrie perioder på natt. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid. Tid på døgnet det skal arbeides er fra ca. kl. 22:00 til ca. kl. 06:00.

Utførende entreprenør er Baneservice AS

Alle berørte naboer er blitt varslet.

Kontakt Bane Nor:
Gunnar Haug, Drift og prosjektstøtte, Teknisk operativ støtte, Infrastrukturdivisjonen, Tlf. 916 50 373, e-post: hagu@banenor.no