Son bibliotek er selvbetjent

Ved å underskrive på en avtale kan du låse deg inn på biblioteket utenom betjent tid med lånekortet ditt. Foreløpig er dette tilbudet kun tilgjengelig på Son bibliotek. 

Tilbudet vil være helt selvbetjent. Det vil si at du leverer, låner og bruker lokalet på egen hånd. Aldersgrensen for å bruke det selvbetjente tilbudet alene er 15 år.

Av smittevernhensyn er meråpent-tilbudet begrenset til følgende tider:

Mandag 15-23
Tirsdag 18-23
Onsdag 15-23
Torsdag 18-23
Fredag 15-23

Son biblioteks betjente åpningstider finner du her.

 

Du kan avtale bruk av meråpent bibliotek med oss

Her er avtalen som underskrives og leveres på biblioteket: Avtale om bruk av meråpent bibliotek