www.vestby.kommune.no

Midlertidig parkeringsplass

Etablerte parkeringsplasser i sentrum vil gradvis forsvinne som følge av utbyggingsprosjektene. 

Kommunen etablerer en midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole. Parkeringsplassen blir offentlig. Med «snarvei» ned på Kroerveien blir det en gangtid på 7-9 minutter til sentrum.

Parkeringsplassen etableres med drenering, belysning, asfaltering og oppmerking. I tillegg etableres parkeringsplassen for HC samt El-bil m/lademuligheter mot avgift.

Det er å anta at parkeringsplassen får en levetid på inntil 10 år før nye etablerte parkeringsplassen gradvis er på plass i og rundt sentrum.

Midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole er nå under arbeid og vil ferdigstilles i løpet av uke 37/38. Mer informasjon om åpningsdato kommer.

Parkeringsplasser ved rådhuset og i Rådhusgata vil gradvis forsvinne. Samtidig vil plasser tiltenkt HC, Helsestasjon og eventuelt andre tjenesteytere bli reservert for disse grupper.

Midlertidigparkering_450x205.jpg

Opprettet: 06.november.18 av Webmaster
Oppdatert: 05.september.19
Tips en venn Skriv ut