www.vestby.kommune.no

Midlertidig parkeringsplass ved Vestby vgs er nå åpnet

Midlertidig parkeringsplass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole er nå åpen!

Vestby kommune har nå etablert en midlertidig p-plass på Idrettsbanen ved Vestby videregående skole. P-plassen er offentlig og gratis å bruke.

Med «snarvei» ned på Kroerveien er det en gangtid på 7-8 minutter til sentrum. P-plassen er etablert med drenering, belysning, asfaltering og oppmerking. I tillegg er det etablert p-plasser for HC samt El-bil m/lademuligheter mot avgift. 

Etablerte p-plasser i sentrum vil gradvis forsvinne som følge av utbyggingsprosjektene i Vestby. De parkeringsplassene som blir værende i Vestby sentrum vil derfor bli regulert til korttidsparkering (4t) slik at enn unngår at pendlere og ansatte i Vestby sentrum bruker alle gjenværende parkeringsplasser. Således sikres parkering for HC, næringsliv og noen tjenesteytende funksjoner under anleggsperiodene som kommer.

Det er å anta at p-plassen får en levetid på inntil 10 år før nye etablerte p-plasser gradvis er på plass i og rundt Vestby sentrum.

Ladestasjon
Vestby kommune eier og Fortum drifter ladestasjonene. Det er 3 ladestolper, to av disse har 4 uttak og en av stolpene har 2 ladeuttak. Dvs. totalt 10 ladepunkt.

Fortum vil i løpert av uke 2 ordne ladepunktene. Per nå gir de ikke strøm.

Mildertidg p-plass åpnet_500x185.jpg

 

Opprettet: 19.november.19 av Webmaster
Oppdatert: 02.januar.20