Flere småtiltak kan utføres uten søknad

Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. Det følger av pbl § 20-3,jfr byggesaksforskriften §§ 4-1 - 4-3 hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikten.

Veileder: mindre+tiltak.pdf

 

Tips en venn Skriv ut