Fargerikt fellesskap

Minoritetsspråklige elever i Vestby kommune

Minoritetsspråklige elever som er bosatt i vår kommune mottar særskilt norskopplæring i følge Opplæringsloven § 2.8:

"Kommunen skal gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig opplæring i grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring (morsmål) til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen."
  
Kommunen har også ansvaret for opplæring av elever som bor på Vestby asylmottak. Elevene har den første tiden opplæring i innføringsgrupper sammen med andre helt nyankomne elever. De tilhører også en vanlig basisgruppe (klasse) og deltar i opplæringen sammen med de andre elevene på skolen. Til vanlig går elevene ett år i innføringsgruppene. Elevene som tilhører innføringsgruppene har sin undervisning på Vestby skole og Vestby ungdomsskole.
 
Vestby skole er utpekt som fokusskole for NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - og har et spesielt ansvar for nettverksbygging, opplæring og erfaringsutveksling overfor andre skoler og institusjoner i kommunen.