Hvem skal testes for koronavirus?

Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus (covid-19) kan nå bestille tid for å teste seg uten leges vurdering. Før du tar kontakt, les gjennom testkriterier fra FHI.

Symptomer på smitte kan være akutt luftveisinfeksjon, feber, hoste eller tungpustethet, men også andre symptomer kan være indikasjon på smitte. Vestby Kommune oppfordrer alle med symptomer på covid-19 til å teste seg.

Mosseregionens legevakt har opprettet et eget telefonnummer for deg som er eller har mistanke om smitte av koronavirus. Nummeret er: 404 04 919. Her får du egne tastevalg.

Har du uttalte symptomer og er i behov av legetilsyn, velg tastevalg 1, og du kobles til Koronalegevakten i Moss.

Koronalegevaktens telefonnummer er betjent alle dager mellom kl. 08.30 og 15.00. Trenger du hjelp utover koronalegevaktens åpningstider ta kontakt med Mosseregionens legevakt på telefon 116117.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. 

Av smittevernhensyn er det viktig å ikke møte opp uten å ha avtalt dette på koronatelefonen på forhånd

  • Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfri. 

Koronatest - slik bestiller du test

Du kan nå booke tid for koronatest via Helseboka: Online booking av koronatest

Du kan også booke tid for test ved å ringe koronalegevakten på 404 04 919. Her får du flere tastevalg , tast 3 for å komme til Vestby kommunes teststasjon som ligger i Risilveien 65.

Telefontid er kl. 08.30 - 15.00 hver dag, også i helgene.

Vi minner om at dersom du er i behov av legetilsyn skal du ringe 404 04 919, og taste 1 – du settes da over til Mosseregionens koronalegevakt som tilbyr legetilsyn.

 

Se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Som en følge av dette, kommer Vestby kommune fra og med 6. juli ikke lenger til å informere pasienter om negative prøvesvar. 

Du logger deg enkelt inn på  Min helse på Helsenorge.no for å se svaret etter at prøven er ferdig analysert. Er man usikker på hvordan resultatene skal forstås, må man kontakte lege. 
 
Alle som får påvist covid-19 vil bli ringt opp av kommunens koronateam. Smittesporingen starter og du vil få informasjon om hvordan du skal forholde deg til prøvesvaret.
 
Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten. 

Varsel til din mobiltelefon når prøvesvar for koronatest er klart

Har du tatt en koronatest og lurer på når prøvesvaret ditt er tilgjengelig på nettsiden til helsenorge.no? Mandag 14. desember lanseres ordningen med varsel om at du kan hente ut ditt prøvesvar. Les hvordan du kan få varsel her.

Har du andre spørsmål knyttet til koronavirus?

  • Se Folkehelseinstituttets nettside, fhi.no.
  • Ring helsemyndighetenes informasjonstelefon på 815 55 015.

Har du spørsmål om sykemelding i forbindelse med koronavirus?

  • Se nav.no 
  • Du må kontakte fastlege ved behov for sykemelding. Legevakten gir ikke ut sykmelding i forbindelse med Koronavirus.

Telefonnummer

Legevaktens koronatelefon: 404 04 919
Ordinære henvendelser til legevakten: 116 117

Du finner mer informasjon og konkrete råd om Korona-viruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider og helsenorge.no.
 
Kommuneoverlegen

Generell informasjon om Koronaviruset

Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge smitte med koronavirus. Det finnes foreløpig ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.
 
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person til en frisk person.  Dette kan skje på tre måter:
  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå).
 
God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.
 
Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
 
Dersom du mener du kan være smittet av koronaviruset, ta kontakt per telefon med fastlege, eventuelt legevakt. Det er særdeles viktig at den første kontakten er per telefon. Du vil få beskjed av fastlege eller legevakten om hvordan du skal forholde deg videre.
 
For ytterligere informasjon vises til Folkehelseinstituttets nettsider 
 
HVA HAR KOMMUNEN GJORT
Vestby kommune har iverksatt noen enkle tiltak for å være forberedt ved virus-spredning. Smittevernplan er gjennomgått og oppdatert, og varslingsplaner er også gjennomgått. Fastleger og annet helsepersonale blir holdt orientert av kommuneoverlegen.

Ansatte påminnes om håndhygienerutiner, og rutinene har blitt spredd rundt til de forskjellige avdelingene i kommunen.

Det er sørget for at alle ansatte har tilgang til håndvask, og antibac-dispensere er etterfylt og komplettert.