Møteinnkallinger og -protokoller til politiske utvalg 2018

Av tekniske årsaker får vi dessverre foreløpig ikke produsert protokoller fra de politiske møtene og linket de elektronisk opp mot møtekalenderne.

Møtekalender for 2018:
Møtekalender 1. halvår 2018
Møtekalender 2. halvår 2018

Kommunestyrets medlemmer 2015 - 2019

Inntil videre finner du derfor møteinnkallinger, sakspapirer og protokoller fra de ulike utvalgene nedenfor. Zip-filene kan ta litt tid å laste ned avhengig av antall dokumenter som ligger i filen, du kan velge å åpne dem eller også lagre dokumentene på eget område.

Arbeidsgruppen for reiselivsplan for Vestby

Eldrerådet
14.03.18 Møteinnkalling Eldrerådet
14.03.18 Protokoll Eldrerådet

31.01.18 Møteinnkalling Eldrerådet
31.01.18 Protokoll Eldrerådet


Formannskapet
09.04.18 Møteinnkalling Formannskapet

22.01.18 Møteinnkalling Formannskapet 
22.01.18 Protokoll Formannskapet

05.03.18 Møteinnkalling Formannskapet 
05.03.18 Møteinnkalling tilleggsliste Formannskapet
05.03.18 Protokoll Formannskapet

Havnestyret
14.02.18 Møteinnkalling Havnestyret
14.02.18 Protokoll Havnestyret

17.01.18 Møteinnkalling Havnestyret
17.01.18 Protokoll Havnestyret 

Helse- og omsorgsutvalget
07.03.18 Møteinnkalling Helse- og omsorgsutvalget

14.02.18 Møteinnkalling Helse- og omsorgsutvalget 
14.02.18 Protokoll Helse- og omsorgsutvalget 
 

Klagenemnda
05.03.18 Møteinnkalling 1 Klagenemnda
05.03.18 Protokoll Klagenemnda
 

Kommunestyret
19.03.18 Møteinnkalling Kommunestyret
19.03.18 Protokoll  Kommunestyret
19.03.18 Protokoll 2 Kommunestyret


12.02.18 Protokoll Kommunestyret
12.02.18 Møteinnkalling Kommunestyret
 

Partssammensatt utvalg
09.04.18 Møteinnkalling Partssammensatt utvalg 

00.00.18 Protokoll Partssammensatt utvalg

Plan- og miljøutvalget
26.02.18 Møteinnkalling Plan- og miljøutvalget
26.02.18 Møteprotokoll  Plan- og miljøutvalget


15.01.18 Møteinnkalling Plan- og miljøutvalget
15.01.18 Protokoll Plan- og miljøutvalget

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.02.18 Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.02.18 Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

13.03.18 Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
13.03.18 Protokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
01.03.18 Møteinnkalling Skole-, oppvekst- og kulturutvalget
01.03.18 Protokoll Skole-, oppvekst- og kulturutvalget


Styringsgruppe Vestby Sentrumsplan
05.02.18 Møteinnkalling Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan
05.02.18 Protokoll Styringsgruppen Vestby Sentrumsplan 


Utvalg for revidering av etiske retningslinjer


Utvalg for reiselivsplan i Vestby Kommune

00.00.18 Møteinnkalling Utvalg for reiselivsplan for Vestby

Valgstyret
00.00.18 Møteinnkalling Valgstyret
00.00.18 Protokoll Valgstyret

Tips en venn Skriv ut